Rynek pracownika, czy nadal rynek pracodawcy?

Zmiany zachodzące na rynku pracy są dostrzegalne gołym okiem. Jeszcze kilkanaście lat temu każdy wiedział o tym, że najważniejszy głos należy do firm i przedsiębiorców. To oni decydowali o zatrudnieniu danego pracownika, a ich pozycja była niepodważalna. Obecnie jednak można zaobserwować pewne odstępstwa od tej zasady. Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w określonych dziedzinach sprawia, że rynek pracodawcy zaczyna przeobrażać się w rynek pracownika. Czy takie zjawisko stanowi zapowiedź dalszych zmian?

Dlaczego rynek pracodawcy staje się historią?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Obecna sytuacja na rynku wynika z tego, że firmy mają problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników.

Przyczyną powstania tego zjawiska stał się wspomniany wzrost zapotrzebowania na specjalistów w danej dziedzinie. Tacy pracownicy stają się nieocenionym wsparciem dla przedsiębiorców. Toteż firmy są w stanie zaoferować im wyższe wynagrodzenie oraz lepsze warunki pracy. Co więcej, przedsiębiorstwa toczą zażarte boje o to, aby zatrudnić najlepszych pracowników. Dlatego często dochodzi do sytuacji, w której wykwalifikowany specjalista otrzymuje kilka propozycji zatrudnienia. W związku z tym to pracownik wybiera firmę dla siebie, a nie na odwrót.

Oczywiście opisana sytuacja dotyczy przede wszystkim określonych branż. Zdecydowanie najlepszym przykładem będzie tutaj szeroko pojęty dział IT. Niemniej brak specjalistów staje się również widoczny w innych branżach, takich jak: logistyka, budownictwo oraz transport.

Rynek pracodawcy traci na znaczeniu także na skutek spadku bezrobocia. Wysoki wskaźnik osób bez jakiegokolwiek zatrudnienia umożliwiał firmom pozyskanie tanich pracowników. Niemniej teraz staje się to coraz trudniejsze, przez co przedsiębiorstwa borykają się z poważnymi problemami kadrowymi.

W jaki sposób rynek pracownika przekłada się na kwestię zatrudnienia?

Opisana sytuacja przyczynia się do tego, że pracownicy zaczynają odgrywać kluczową rolę we współczesnym biznesie. Posiadanie wykwalifikowanej kadry staje się niemal obowiązkiem każdej firmy. Dzięki temu pracownicy zyskują znacznie większe możliwości rozwoju. Ponadto mogą oni skuteczniej prowadzić negocjacje dotyczące warunków zatrudnienia.

Podsumowując, tworzący się rynek pracownika zasługuje na miano przełomu w gospodarce. Rosnąca zapotrzebowanie na specjalistów stwarza niespotykane dotąd możliwości i ścieżki prowadzenia kariery. Jednak każdy musi sam odpowiedzieć na pytanie – w jaki sposób wykorzysta nadarzającą się okazję?

Dodaj komentarz