Oferta pracy wygasła i może być już nieaktualna!
30 11 2014

Pełny etat Konkurs na stanowisko ds. funduszy europejskich

Wysza Szkoa Oficerska Si Powietrznych – Dodane przez Wysza Szkoa Oficerska Si Powietrznych Dęblin, lubelskie, Polska

Oferta pracy

r e k l a m a

REKTOR – KOMENDANT

WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH

OGŁASZA OTWARTY KONKURS

na stanowisko administracyjne

DO SPRAW POZYSKIWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Wymiar czasu pracy: pełny etat

1. Podstawowe zadania wykonywane na stanowisku:

Pozyskiwanie funduszy na działalność naukową i dydaktyczną ze środków europejskich oraz pochodzących z innych programów krajowych i zagranicznych, a w szczególności: bieżące monitorowanie możliwości pozyskania funduszy i ogłaszanych konkursów, informowanie zainteresowanych o możliwości udziału w konkursach, przyjmowanie wniosków i ich sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym, pomoc w prawidłowym aplikowaniu o fundusze i sporządzaniu sprawozdawczości, współpraca z wykonawcami i jednostkami uczelni w zakresie prawidłowego wydatkowania środków i rozliczania projektów, a także kontrola prawidłowości realizacji projektów.
2. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymagania (wymagania konieczne):

wykształcenie wyższe magisterskie;

co najmniej dobra znajomość programów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz możliwości udziału w nich uczelni i jednostek naukowych;

co najmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie pozyskiwania funduszy, realizacji projektów i/lub ich rozliczaniu;

co najmniej podstawowa znajomość jednego języka obcego (preferowany j. angielski);

biegła obsługa komputera (pakietów biurowych);

samodzielność i dobra organizacja pracy;

umiejętność dobrej komunikacji i kontaktów interpersonalnych;

dyspozycyjność.

3. Dodatkowymi atutami będą (elementy dodatkowo punktowane):

ukończone studia podyplomowe lub kursy/szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy;

znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie C1 i wyższym (preferowany j. angielski);

znajomość przepisów ustawy o zasadach finansowania nauki oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także przepisów ustawy o finansach publicznych.

4. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o składanie następujących dokumentów:

cv i listu motywacyjnego;

kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

kopii innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, w tym np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, referencje itp.

wykaz realizowanych projektów zawierający w szczególności: nazwę projektu i cel jego realizacji, miejsce realizacji (instytucja), obowiązki wykonywane w projekcie (nazwa i opis).

Prosimy o dołączenie do dokumentów klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”.

5. Terminy: Termin składania zgłoszeń – do dnia 30 listopada 2014 r. (TERMIN PRZEDŁUŻONY DO 12 GRUDNIA 2014 R.)

6. Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można składać osobiście w Kancelarii Jawnej WSOSP lub przesyłać na adres:

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08 – 521 Dęblin

z dopiskiem: „KONKURS NA STANOWISKO DS. FUNDUSZY”

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

Komisja konkursowa rozpatrzy kandydatury zgłoszone na konkurs, po przeprowadzeniu rozmów z wybranymi kandydatami oraz zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami zamknie konkurs. Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia podejmuje J.M. Rektor – Komendant po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji konkursowej. Przysłanych dokumentów nie zwracamy, a po zakończeniu postępowania konkursowego zostaną one komisyjnie zniszczone.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Jak aplikować?

http://www.wsosp.pl/index.php/pl/pracownicy/praca-w-wsosp/956-pracownik-ds-pozyskiwania-funduszy-europejskich.html

Praca w branży: Administracja biurowa. Forma zatrudnienia: Pełny etat. Tagi oferty: praca lubelskie i praca Dęblin. Wynagrodzenie: wynagrodzenie do negocjacji.

Aplikuj online

Dobre praktyki

 • Nie udostępniaj nr konta bankowego, karty kredytowej lub innych istotnych danych, dokumentów jeśli nie znasz wiarygodności ogłoszeniodawcy.
 • Nie wpłacaj "w ciemno" pieniędzy przed podjęciem pracy, podpisaniem umowy.
 • Nie pośredniczymy pomiędzy użytkownikami portalu, dlatego warto dla każdej ze stron korzystać z zasady ograniczonego zaufania oraz zdrowego rozsądku ;)

Podobne oferty pracy

 1. Typ
  Pełny etat do negocjacji
  Oferty pracy
  Specjalista ds. Obsługi Klienta z Językiem Niemieckim PRO-Search – Dodane przez PRO-Search
  Lokalizacja
   Warszawamazowieckie, Polska
  Data publikacji
  12 06 2018
 2. Typ
  Pełny etat 2000-2500 zł
  Oferty pracy
  Pracownik Obsługi Biura Dolnośląskie Centrum Psychoterapii – Dodane przez szkolenia@dcp.wroclaw.pl
  Lokalizacja
   Dowolna lokalizacja
  Data publikacji
  30 05 2018
 3. Typ
  Pełny etat do negocjacji
  Oferty pracy
  Junior Customer Success Associate PRO-Search – Dodane przez PRO-Search
  Lokalizacja
   Warszawamazowieckie, Polska
  Data publikacji
  01 06 2018
 4. Typ
  Pełny etat do negocjacji
  Oferty pracy
  Customer Success Associate  PRO-Search – Dodane przez PRO-Search
  Lokalizacja
   Warszawamazowieckie, Polska
  Data publikacji
  01 06 2018
 5. Typ
  Pełny etat do negocjacji
  Oferty pracy
  Sales Associate PRO-Search – Dodane przez PRO-Search
  Lokalizacja
   Warszawamazowieckie, Polska
  Data publikacji
  01 06 2018