Poszukujesz pracy?

Jak zdobyć uprawnienia Diagnosty ?

Jak zdobyć uprawnienia Diagnosty ?

Nie każdy wie, że żeby zostać diagnostą, należy przejść dość długą drogę. To wprawdzie upragniony zawód wielu fanów motoryzacji, lecz nie każdy zdaje sobie sprawę, że diagnosta samochodowy musi mieć olbrzymią wiedzę merytoryczną i praktykę, która pozwoli mu przeprowadzać bezbłędnie ekspertyzy pojazdów takich jak osobowe, samochody dostawcze, autobusy. Praca diagnosty samochodowego polega głównie na badaniu stanu technicznego pojazdu w stacji kontroli pojazdów.

Diagnostą może zostać każdy kto ma wyższe lub średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej, ma udokumentowaną praktykę w stacji kontroli pojazdów, lub w warsztacie na stanowisku naprawy. W przypadku gdy osoba ma wykształcenie wyższe techniczne o specjalności samochodowej praktyka minimalna wynosi 6 miesięcy. Spełniając te podstawowe warunki można przystąpić do specjalistycznego kursu na diagnostę samochodowego. Pozytywne jego ukończenie, zakończone stosownym zaświadczeniem upoważnia nas do złożenia wniosku o dopuszczenie do państwowego egzaminu kwalifikującego.

Kurs na diagnostę obejmuje poznanie podstawowych zagadnień z obszaru pracy diagnosty. Składa się z części teoretycznej i praktycznej. Szkolenie trwa 1,5 miesiąca. Także, jeżeli miałeś do czynienia z samochodami, naprawiałeś i sprawdzałeś samochody używane, to mimo to i tak spędzisz sporo czasu na kursie. Program szkolenia dla ubiegających się o uprawnienia diagnosty w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów, znajdziesz w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych. Po ukończeniu kursu, zdaniu egzaminu obejmującego teorię i praktykę przed komisją powoływaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, uzyskasz prawo wykonywania zawodu diagnosty samochodowego.