Poszukujesz pracy?

Stażysta do serwisu samochodowego

Stażysta do serwisu samochodowego

Wiadome jest, że staże są podstawą kształcenia zawodowego. Wyposażenie szkół nigdy nie dorówna poziomowi technicznemu występującemu w serwisach specjalistycznych. Dlatego ważna jest aktywna współpraca szkoły z serwisami, by uczniowie mieli możliwość praktykowania zawodu. Często uczniowie wracają do zakładów pracy w których odbywali praktyki co przynosi niewymierne korzyści. Dla osób szukających samodzielnie stażu istnieje baza firm w której mogą odnaleźć lokalne serwisy samochodowe i po kontakcie ustalić czy jest możliwość odbycia stażu.

Zakres zadań zawodowych wykonywanych przez stażystę od początku obejmuje podstawy, tj. zapoznanie się on z przepisami i regulaminem organizacyjnym pracy. Potem poznaje wykonywane w zakładzie rodzaje napraw i prac konserwacyjnych pojazdów. Serwis i uczestniczenie w pracy na serwisie to etap kolejny.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do diagnozowania pojazdów samochodowych i naprawiania pojazdów samochodowych. Podczas stażu powinien wykonywać tylko i wyłącznie prace zlecone przez wyznaczony personel oraz przestrzegać przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska obowiązujących na terenie zakładu. Oczywiście nie trzeba mówić, że powinien wywiązywać się sumiennie z nałożonych na siebie obowiązków. Auta i ich naprawa na pewno nie będą nigdy samodzielnym zadaniem dla stażysty.

Przykładowe stanowisko stażysty/praktykanta to np. stanowisko do kontroli i naprawy pojazdów samochodowych, składające się z pojazdów samochodowych i ich podzespołów, urządzenia diagnostycznego do pomiaru geometrii podwozia, urządzenia diagnostycznego do pomiaru emisji spalin samochodowych, komputer diagnostyczny z oprogramowaniem, stanowisko komputerowe do weryfikacji wyników pomiarów, narzędzia monterskie, klucze dynamometryczne, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, środki ochrony indywidualnej.