Poszukujesz pracy?

Stażysta do serwisu samochodowego

Stażysta do serwisu samochodowego

Wiadome jest, że staże są podstawą kształcenia zawodowego. Wyposażenie szkół nigdy nie dorówna poziomowi technicznemu występującemu w serwisach specjalistycznych. Dlatego ważna jest aktywna współpraca szkoły z serwisami, by uczniowie mieli możliwość praktykowania zawodu. Często uczniowie wracają do zakładów pracy w których odbywali praktyki co przynosi niewymierne korzyści. Dla osób szukających samodzielnie stażu istnieje baza firm w której mogą odnaleźć lokalne serwisy samochodowe i po kontakcie ustalić czy jest możliwość odbycia stażu.

Zakres zadań zawodowych wykonywanych przez stażystę od początku obejmuje podstawy, tj. zapoznanie się on z przepisami i regulaminem organizacyjnym pracy. Potem poznaje wykonywane w zakładzie rodzaje napraw i prac konserwacyjnych pojazdów. Serwis i uczestniczenie w pracy na serwisie to etap kolejny.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do diagnozowania pojazdów samochodowych i naprawiania pojazdów samochodowych. Podczas stażu powinien wykonywać tylko i wyłącznie prace zlecone przez wyznaczony personel oraz przestrzegać przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska obowiązujących na terenie zakładu. Oczywiście nie trzeba mówić, że powinien wywiązywać się sumiennie z nałożonych na siebie obowiązków. Auta i ich naprawa na pewno nie będą nigdy samodzielnym zadaniem dla stażysty.

Przykładowe stanowisko stażysty/praktykanta to np. stanowisko do kontroli i naprawy pojazdów samochodowych, składające się z pojazdów samochodowych i ich podzespołów, urządzenia diagnostycznego do pomiaru geometrii podwozia, urządzenia diagnostycznego do pomiaru emisji spalin samochodowych, komputer diagnostyczny z oprogramowaniem, stanowisko komputerowe do weryfikacji wyników pomiarów, narzędzia monterskie, klucze dynamometryczne, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, środki ochrony indywidualnej.
Samochody i sytuacja firm motoryzacyjnych

Rynek pracy jest trudny ponieważ sytuacja firm motoryzacyjnych w Polsce jest ciężka. Ponad 80% firm odnotowało spadek przychodów, oczywiście powodem jest pandemia. Prognozuje się powrót do ich dobrej sytuacji w przeciągu 18-24 najbliższych miesięcy.

Kryzys na rynku półprzewodników zmusza do zawieszenia produkcji kolejnych gigantów, a oczekiwanie na nowe auta wydłuża się w nieskończoność. W Polsce sprzedaż aut nowych praktycznie została zastopowana z powodu zamykania fabryk. Przykładowo fabryka Volkswagena przerwała produkcję od połowy kwietnia. Przerwa miała związek z ciężką zimą w Teksasie, a konkretnie brakiem półprzewodników ponieważ ponad 30% ich produkcji pochodzi właśnie z tego regionu świata.

Obecna sytuacja a praca w motoryzacji

O ile produkcja nowych aut jest utrudniona, import pojazdów używanych też jest zdecydowanie na niższym poziomie to jest kilka dziedzin motoryzacji, które ciągle poszukają rąk do pracy. Co prawda sprzedaż samochodów nowych została po części przeniesiona na rynek internetowy, to jednak pojazdy używane i związana z obsługą rynku część funkcjonuje i potrzebuje obsługi.

Na pewno warsztaty szukają specjalistów, od mechaników po lakierników. Transport drogowy nadal funkcjonuje i ciągle oferuje zatrudnienie kierowców. Fabryki produkujące części zamienne, wyposażenie mają wolne etaty z racji jak by nie było potrzeb utrzymania obecnych na rynku pojazdów.

Co dalej na rynku pracy w motoryzacji?

Europejski plan odbudowy, wsparcia w powrocie do pełnej działalności zawierać zaczyna wsparcie finansowe odpowiednie do znaczenia tej branży dla gospodarki unijnej. Przemysł motoryzacyjny jest w końcu ważną częścią unijnej gospodarki, przynosi ponad 7% PKB EU, zapewnia zatrudnienie 6% ogółu pracowników i generuje 12% wartości patrząc na eksportu.

Takie działania są konieczne, aby firmy mogły poradzić sobie z kryzysem. Duża część przedsiębiorstw motoryzacyjnych (84% według badań CLEPA) planuje ograniczyć inwestycje i zmniejszyć zatrudnienie (statystycznie 78% ma w planach ograniczyć zatrudnienie).